درباره ما

نقل است بزرگی گفته است اگر آنچه را که دوست داریم انجام ندهیم مجبوریم آنچه را که انجام می دهیم دوست داشته باشیم. همیشه گفته اند نیاز ، مادر اختراعات است و یا به عبارت صحیح تر نیاز جبر تاریخ است در حرکت به سوی کمال، ولی به عقیده ما نیرویی بسیار قوی تر از نیاز نیز در سرشت آدمی به امانت گذاشته شده است و آن نیروی عظیم و کبریائی انسان در میل به خلقت و خالقیت است. به انسان از هر منظر و زاویه ای که نگریسته شود یک مخلوق است. میلی که در ذات این مخلوق برای خلقت وجود دارد قوی تر و شدید تر از هر نیروی شهوانی و دینوی است.

خدا را شاکریم که قبل از حرکت به سوی کمال غایی ، این میل سازنده و آباد کننده را در درون ما بیدار کرد و ما را بر آن داشت تا هرآنچه از اندوخته مالی و تجربی و علمی که در اختیار داریم را در راه خلق محصولی هرچند خرد قرار دهیم.

این شرکت فعالیتهای اولیه خود در زمینه تولید همزن های استاتیک و دینامیک را  از سال 2010 به آرامی شروع نمود و قدم به قدم در جهت تکمیل تجربه و دانش در زمینه های مختلف طراحی، ساخت و فروش حرکت کرد.

تغییری که در یک دهه گذشته در عرصه صنعت اتفاق افتاده ، معرفی کلاس جدیدی از محصولات صنعتی به لحاظ کیفیت و قیمت است. از دیرباز شرکتهایی که دنبال بهترین کیفیت و بیشترین طول عمر بودند بصورت عادی به کشورهای اروپایی غربی، آمریکا و ژاپن مراجعه می نمودند و از سوی دیگر شرکتهایی که فقط دنبال قیمت ارزان با هر کیفیتی بودند دنبال محصولات چینی می رفتند. در یک دهه گذشته کشورهایی مانند تایوان، ترکیه، مالزی و … توانسته اند سطح کاملاً متفاوتی از محصولات را ارائه نمایند.این محصولات اصطلاحاً دارای کیفیت مناسب به همراه قیمت مناسب هستند.

سیاست کلی این شرکت از ابتدا بر مبنای تولید محصول مناسب با قیمت مناسب پایه گذاری شده است و کلیه سعی و تلاش خود را بر این مهم متمرکز نموده است.